Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs av medborgarna vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Tjörns kommun är en av många kommuner som dessutom direktsänder på webben från sammanträdena.

Kommunfullmäktige:

  • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen:

  • leder och samordnar allt arbete inom kommunen
  • ansvarar för kommunens ekonomi

Nämnder

Politikerna arbetar i olika nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas. De väljer också vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna.

Nämnderna:

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, organisera äldreomsorg och skolor.

Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnden, socialnämnden och kulturnämnden. Kommunerna bestämmer själva vilka nämnder de vill ha. Därför ser det ut lite olika runt om i landet. Ibland förändras nämnderna, som när Tjörns kommun 2015 flyttade samhällsbyggnadsfrågorna (som till exempel bygglov) till kommunstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se