Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kontroll och tillsyn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunernas arbete stöds och granskas av staten. Detta sker genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. De följer kommunernas verksamhet och ser vid behov till att kommunerna följer lagen.

Ett exempel på en tillsynsmyndighet är Skolverket. Skolverket kontrollerar att såväl kommunala som fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Inom en del verksamheter ansvarar kommunerna själva för tillsynen. Det gäller till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen.

Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se