Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind NNE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Överklaga beslut

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vill du överklaga ett kommunalt beslut? Beroende på vad du vill klaga på finns det två olika möjligheter till prövning.

Alla kommuninvånare kan överklaga till förvaltningsrätten om man anser att kommunen har fattat ett olagligt beslut. Det kallas laglighetsprövning.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet med beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit på laglig väg
  • beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan däremot inte komma fram till ett annat beslut.

Du kan också överklaga ett beslut som du anser är felaktigt. Det kallas förvaltningsbesvär. Det kan exempelvis handla om ett byggnadslov eller ett socialt bistånd.

Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Det är bara den som beslutet gäller som kan överklaga genom förvaltningsbesvär.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 09.39

Mer information

Kommunallagenlänk till annan webbplats (Wikipedia)

Förvaltningslagenlänk till annan webbplats (Wikipedia)

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se