Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,5 °C
Medelvind SE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Strategisk samverkansgrupp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Gruppen har i uppdrag att:

  • strategiskt samverka kring kommunens arbete med och för barn och unga 0 - 24 år
  • ta fram aktiviteter utifrån mål som är satta i Tjörns barn- och ungdomsplan
  • följa upp, sammanställa och analysera effekter av arbetet och återrapportera till styrgruppen Barn och unga i fokus
  • snabbt kunna mobilisera gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov
  • utifrån gruppens budget föra insatser som ska leda till att det blir bättre för barn och unga på Tjörn

Tina Liljered-Myremark tf ansvarig för Strategisk samverkansgrupp
Anna Orvefors, tf Avdelningschef, Resurscentrum
Martin Wallin, Processledare barn och ungdsomskultur
Cathrine Berntsson, Avdelningschef, Kultur och fritidsförvaltningen
Juan Navas Garcia, Avdelningschef, Individ- och familjeenheten
Ulrica Ivarsson, Enhetschef, Individ-och familjeenheten
Linda Marcus, rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Wikberg, rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen
Britt-Marie Rastman, Enhetschef, Integrationsenheten
Torbjörn Bergström, Avdelningsschef, Tjörns Bostadsbolag
Caroline Jönsson, Folkhälsostrateg

Sidan senast uppdaterad 2019-12-17 10.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se