Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är ett samlat initiativ från Västsverige för en hållbar besöksnäring. Tjörns kommun och Sundsby Säteri är en del av hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken. Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Vill du läsa mer om Agenda 2030 och de 17 målen kan du göra det under hållbarhet och männskliga rättigheter

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande:

  • Förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna för en hållbar besöksnäring i era kommande utvecklings- och marknadsföringssatsningar.
  • Beskriver sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida.
  • Delar med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida.

De fyra principerna är:

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Ekonomiskt stöd till besöksnäringsföretag finns att söka

Västsvenska turistrådet har fått tillgång till medel för att stötta utvecklingsinsatser och investeringar i besöksnäringen i Västsverige. Satsningen måste vara slutförd och betald under innevarande år.

För att att ha möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd ska insatsen stämma överens Hållbarhetsklivet. Privat verksamhet (ej ideella föreningar). Norden-världen nivå nl Turistrådets klassificeringssystem. Max 50 årsarbeten. Stödet skall möjliggöra en satsning som hade varit svår att genomföra med egna medel

Läs mer och sök stöd:
Turistrådet – sök ekonomiskt stöd

Turistrådet erbjuder nu företag som är anslutna till Hållbarhetsklivet översättningstjänster gällande i huvudsak hemsidor, men även andra digitala marknadsföringskanaler. Detta görs för att höja språkkvalitén i de texter som möter den som planerar att besöka Västsverige. Turistrådet kan finansiera översättningar till engelska till ett värde av max 5000 SEK per företag. Om er ansökan beviljas kommer ni att tilldelas en översättare som ni sedan har direktkontakt med.

Efter genomfört arbete skickar översättaren faktura till Turistrådet Västsverige, med genomfört arbete som bilaga. Om kostnaden överstiger 5000 SEK faktureras överskjutande del direkt till det ansökande företaget. Översättaren meddelar innan arbetet påbörjas om det beräknas kosta mer än 5000 SEK.

Läs mer på:
Översättning till engelska

Årets Hållbarhetskliv

Årets Hållbarhetskliv är en utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige.

Årligen utses vilka besöksnäringsverksamheter och kommunala initiativ, som belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring, inom Fyrbodal, Boråsregionen, Göteborgsregionen och Skaraborg som är kandidater till Årets Hållbarhetskliv.

2022 utsågs Trålverket på Dyrön som vinnare av Årets Hållbarhetskliv för Göteborgsregionen, som nu är vidare till final. Trålverket vann med följande motivering:

Trålverket är drivande i hela Dyröns utveckling. Den unga familjen som driver restaurangen tar ständigt kliv framåt och satsar målmedvetet på att utöka öppettiderna över året. Genom stark samverkan på ön har man skapat en samlingsplats för både boende och besökare. Den positiva utvecklingen skapar underlag för såväl mataffär som andra verksamheter, vilket leder till lokala jobb och en attraktiv plats.

Vinnarna av Årets Hållbarhetskliv offentliggörs på Turistrådsdagen den 10 november. Den vinnande verksamheten erhåller en prissumma om 50 000 kr. Övriga verksamheter erhåller 10 000 kr vardera.

Kontakt

Karin Åkerman

Turismstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet