Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Frågor och svar* Kulturskolan Delta

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vår undervisning

Kulturskolans undervisning är en fritidsaktivitet. Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek och kurs. Den är dock alltid minst 20 minuter/vecka.

Höstterminens undervisning är v 37-50
Vårterminens undervisning är v 3-22

Tidigare läsår har Kulturskolans musikundervisning alltid legat på skoltid. Nu kan den även ligga efter skoltid. Vi gör allt för att hitta lösningar för att detta ska bli en möjlighet och inte ett hinder för att fortsätta hos oss.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider. Detta gäller även skolans studiedagar då Kulturskolans lärare har fortbildning och alltså inte undervisar.

Vid höst-, jul-, sport- och påsklov tar även kulturskolans undervisning ledigt.

Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du erbjuds dock minst 26 tillfällen med lärare från Kulturskolan per läsår. I detta ingår till exempel konserttillfällen med mera.

Vilka får söka?

Kulturskolan är öppen från alla, oberoende av ålder. I våra kursbeskrivningar kan du se vilken ålder som gäller. Du ska vara skriven i Tjörns kommun för att få del av Kulturskolans kurser.

Hur anmäler jag mig?

Du gör din anmälan till kulturskolans kurser via vårt anmälningsformulär.

Vilka får plats? 

Du måste ha åldern inne för ditt kursval. Du kan göra din ansökan till Kulturskolan när som helst under året. Du placeras i eventuell kö utifrån när du gjort din ansökan. I en del ämnen är det många som söker och då är det i sista hand ramfaktorer som avgör om du får plats.

Antagningsbesked

Så fort vi har en plats ledig får du meddelande från oss om kursstart, dag och tid. Inför varje nytt läsår blir det större schemaändringar och vi har också många nyanmälningar då. Vi sänder antagningsbesked till hemmen via den mejladress som uppgivits på webbanmälan i samband med höstterminens start. Vanligvis v 34-36. Vill du få information via brev hemsänt i brevlåda vill vi att du ringer oss på 0304-601520 så noterar vi det i vårt register.

Vad händer om jag inte kommer in?

Kommer du inte in på din kurs står din ansökan kvar under läsåret. Du erbjuds då plats om någon slutar eller byter kurs.

Du står kvar i vår kö tills dess du erbjuds plats eller att vårdnadshavare säger upp platsen.

Går det att söka under pågående läsår?

Ja, vår webbanmälan är öppen hela året.  Det är alltid lättast att få plats om anmälan kommer in under vårterminen. Får vi ändringar i schema under läsåret så tar vi alltid in sökande som finns i kön.

Kom annars ihåg att söka igen till våren. Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller. 

Kan jag vara inskriven på flera kurser i Kulturskolan?

Ja, det går. Men eftersom vi har många elever som står i kö kan det vara svårt att få gå flera kurser på kulturskolan parallellt. Likaså är det inte självklart att man kan byta från ett ämne till ett annat under läsårets gång. Det kan finnas elever som stått i kö till just det ämnet i flera år och som då går före.

Du kan få spela mer än ett instrument om det finns kursplatser kvar. I annat fall får du stå i kö tills plats erbjuds. Du betalar då full avgift för de instrument du spelar. Ingen rabatt vid deltagande i flera instrumentkurser. Ring gärna kulturskolan om du har frågor kring detta.

Vad gäller vid betalning till flera kurser?

Om du går på flera kurser under läsåret så erhåller du en terminsrabatt på 250 kr oavsett hur många kurser du är inskriven på.
Rabatten dras av på terminsfakturan.

Hur gör jag när jag blir sjuk?

Om du är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavare för att ringa eller mejla till Kulturskolan.  Då Kulturskolans lärare är på olika skolor under en arbetsvecka är det inte alltid säkert att vi får meddelandet från elevens klasslärare att de är sjuka. Alla telefonnummer finns under personal och kontakt.

Prova-på?

Första lektionen är en prova-på-gång för nya elever. Om elev väljer att fortsätta är eleven anmäld till kursen och ska betala full terminsavgift. Avbrott på grund av sjukdom ska styrkas med läkarintyg.
Om eleven vill avsluta sin undervisning ska vårdnadshavare omgående säga upp platsen via formulär eller direkt till kulturskolans expedition via telefon eller mejl

Om du slutar

Om du har för avsikt att inte vara med i Kulturskolans verksamhet måste avanmälan göras. OBS. Det är vårdnadshavare som ansvarar för avanmälan. Vi tar inte emot avanmälan via barn eller annat sändebud. Avanmälan ska göras skiftligen via mejl, brev eller elevportalen för avanmälan.
Avanmälan är giltig när den har bekräftats av personal på Kulturskolans expedition.

Måste jag betala fakturan om mitt barn slutar mitt i terminen?

Ja, det måste du. För debiteringar läsårsvis gäller

  • Vårterminen avanmälan senast vecka 4.
  • Hösttermin avanmälan senast vecka 38.
    OBS. Efter dessa tider utgår full terminsavgift och fakturan ska betalas.
  • Elever som tas in senare under året betalar full avgift fram till 15 oktober respektive 15 mars. Därefter är det halv avgift som gäller.

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Faktura ska betalas för elev som påbörjat sin kurs och där vi har erbjudit den kvalitet vi lovat. Vår rutin är, om du inte betalar och fakturan går till inkasso, att vi kontaktar dig med ett telefonsamtal för att höra hur vi kan hjälpa dig med betalningen.
Det är någon av våra ungdomssamordnare som kommer att kontakta vårdnadshavare i ärendet.

Om du har svårigheter att betala fakturan

Om du har svårigheter att betala fakturan finns möjlighet att söka stöd för kursavgiften hos bland annat Majblomman och Lions.
Kontakta Ungdomssamordnarna för att få hjälp och stöd i detta. Ansökningsblankett för Lions hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökningsblankett för Majblomman hittar du här
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här behöver någon vuxen även lämna ett intyg som visar behovet av ekonomiskt stöd. Vi hjälper gärna till att skriva intyg och ansökningar
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokaler

På Tjörn sker musikundervisningen huvudsakligen ute på grundskolorna där Kulturskolan har ett eget undervisningsrum. Vår ensembleverksamhet är förlagd till Delta i Skärhamn samt Häggvallskolan. 
Dans-, teater-, film-, samt akvarellundervisning sker på Delta i Skärhamn.
Slöjdklubben är förlagd till Skärhamns skola. Cirkusskolan är förlagd till Kållekärrs skola.

Lärare

Våra lärare har hög kompetens, ofta med flera års studier på universitetsnivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker och konstnärer.  

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på lektionerna, hur undervisningen bedrivs eller något annat ska du alltid tala med din lärare i första hand. Du är också välkommen att kontakta avdelningschef Cathrine Berntsson på mejl eller telefon 0304-60 15 31.

Dokumentation

Elever i Kulturskolans verksamhet kan komma att fotograferas och filmas. Tjörns kommun använder sig av mycket bilder och filmer för att kommunicera med Tjörnborna, våra gäster och besökare. Bild och film kan förekomma i tidningen Vi på Tjörn eller motsvarande tryckt information, digitala kanaler som hemsidan tjorn.se, intranät, facebook, twitter, bloggar samt det administrativa skolverktyget skol- och barnomsorgswebben.
Enligt Personuppgiftslagens ändring 2007 behövs inte tillstånd för att använda foto och bilder för information av ovan slag. När närbilder på personer används i informationsmaterial som ovan kommer du och ditt barn ändå att få tycka till om aktuell bild. Det görs separat.

Samtycke krävs dock när Tjörns kommun vill använda bilder och/eller film för att göra reklam för ett evenemang eller där kommersiella företag medverkar. I vår webbanmälan har du möjlighet att tacka ja eller nej till sådan medverkan för dig och ditt/dina barn.

 

Sidan senast uppdaterad 2019-08-20 17.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se