Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Starkare barn- och ungdomskultur

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur har tagit fram en handlingsplan för att stärka barn- och ungdomskulturen i Tjörns kommun.

Med detta menas kultur för, av och med barn och unga. Utgångspunkten har varit ledorden förankring-inventering-idéskapande. Arbetet har skett i dialog med representanter från alla berörda verksamheter och med barn och unga. Handlingsplanen har tagits fram utifrån tidigare politiska direktiv och beslut och ska ses som ett levande dokument som årligen ska utvärderas, uppdateras och förnyas.

Vision 

Visionen är framtagen tillsammans med politiker, barn och unga och alla i kommunen som arbetar med barn och ungdomar.

Ett rikt utbud av kulturella möjligheter för barn, unga och vuxna. Utbudet ska ge möjligheter till eget skapande, möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och möjlighet att ta del av professionell konst och kultur. Att tillsammans med andra ha möjlighet att reagera på, reflektera över och kommentera både eget och andras utövande.
 
Detta innebär att barn och unga på Tjörn, från förskolan till gymnasiet ska:

  • Lära sig om och få uppleva olika konst- och kulturformer; historiska och samtida.
  • Lära sig om och prova på olika konstnärliga tekniker och arbetsmetoder.
  • Få möjlighet att tillämpa estetiska läroprocesser i inhämtning och processandet av annan kunskap.
  • Ha en möjlighet att kommunicera sina vunna erfarenheter och tankar med hjälp av estetiska uttryck.
  • Vara medvetna om sin lärostil.
  • Regelbundet arbeta med estetiska läroprocesser i olika ämnen med olika syften och mål.

Detta innebär att barn och unga på fritiden ska ha möjlighet till:

  • Ta del av konstnärliga uttryck; professionellt som ickeprofessionellt.
  • Att skapa; att prova på olika konstnärliga uttryckssätt och också ha möjlighet till fördjupning och vidareutveckling.
  • Eget utövande; ha tillgång till forum för att visa upp/presentera det som skapats. Att få möjlighet att både möta människor i samma ålder och från olika åldersgrupper, yrken, erfarenheter med mera.

Utdrag ur Barnens bästa, handlingsplan för en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur i Tjörns kommun

Sidan senast uppdaterad 2018-11-06 14.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se