Service för studerande

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Som studerande kan du:

  • låna böcker
  • beställa artiklar
  • använda bibliotekets databaser
  • söka information
  • boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med att komma igång med något arbete, boka en bibliotekarie.
 
Litteratur kan du söka i bibliotekskatalogen för Tjörns bibliotek. Du kan även söka i andra bibliotekskataloger och beställa böckerna. Se i den högra kolumnen.

En del litteratur finns tillgänglig som e-böcker och e-ljudböcker.

Kurslitteratur  

Kursböcker är ofta utlånade så det är bra att vara ute i god tid. Finns materialet inte på Tjörns bibliotek kan vi försöka låna in detta från andra bibliotek eller köpa in det.  

Lämna en beställning till biblioteket via Bibliotek i Västs hemsidalänk till annan webbplats

Artiklar och databaser

Biblioteket abonnerar på flera databaser som kan vara relevanta för dig som student. En del kan du komma åt hemifrån om du har en PIN-kod kopplad till ditt lånekort.

Biblioteket prenumererar på ungefär 200 tidskrifter. Artiklar ur övriga tidskrifter beställer vi från andra bibliotek.

Som student på högskola eller universitet har du ofta tillgång till många fler databaser genom ditt högskolebibliotek. Om du tar med dig lånekort och PIN-kod från högskolan kan vi försöka hjälpa dig.  

Sidan senast uppdaterad 2018-08-13 14.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se