Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WNW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Föreningsstöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att kunna söka det kommunala föreningsbidraget ska föreningen vara registrerad och av ideell karaktär. Den ska ha ett öppet medlemsskap och präglas av demokratiska grunder och värderingar. Varje medlem ska erbjudas möjligheter till inflytande på verksamheten.

Föreningen har inte med automatik rätt till bidrag. Det avgörs utifrån hur väl dess verksamhet sammanfaller med kultur- och fritidsnämndens kriterier för föreningsbidrag.

Föreningen ska dessutom kunna uppvisa

  • en vald styrelse (ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter)
  • stadgar som beskriver verksamhetens infriktning, syfte och mål
  • medlemsskap i riks- eller distriksorganisationer (om lämpliga finns)
  • bankgiro, postgiro eller bankkonto


Sidan senast uppdaterad 2017-04-18 10.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se