Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SSE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Badplatser

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På Tjörn finns det 19 kommunala badplatser. De största är Låka i Höviksnäs, Kårevik i Rönnäng, Linneviken i Kyrkesund och Gråskär i Skärhamn.

För mer information om respektive badplats se vänsterspalten. Vägbeskrivningarna för varje badplats gäller för bil men de flesta nås också med buss, se Västtrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några av badplatserna erbjuder varje sommar simskola för såväl bofasta som besökare. För mer information läs under rubriken simskola. 

 

Kontroll av badvattnet

Miljökontoret tar prover på badvatten vid de kommunala badplatserna under perioden 5 juni–28 augusti. Då kontrolleras bland annat att vattnet är rent (inte innehåller för höga mängder bakterier) samt vilken temperatur vattnet har. Ur hälsoskyddssynvinkel noteras även hur området runt badplatsen ser ut, om det till exempel finns stora mängder alger.

Resultatet från badvattenproverna kan bli:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Om vattnet inte är tjänligt tas ett omprov.

Resultaten från provtagningarna redovisas av Havs- och vattenmyndigheten (se länk till höger).

Vilka bad tas det prov på?
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd är det de bad som har minst 200 badande per dag som registreras som EU-bad. Naturvårdsverket föreskriver provtagning av dessa badplatser var fjortonde dag. Bad med upprepad god kvalitet kan få möjlighet att glesa ut provtagningen till var fjärde vecka.

För övriga bad gäller att kommunen bestämmer hur ofta prov ska tas. Naturvårdsverket rekommenderar minst tre prov per säsong för att få en god uppfattning om vattenkvalitén.

Tjörns kommun tar prov var fjärde vecka på badplatserna Almön, Bleket, Gråskär, Gunneby, Klädesholmen, Kårevik, Lilla Askerön, Linneviken, Låka, Röra, Stockevik och Tubbeviken.
 
Information om otjänligt vatten eller annan miljöpåverkan av betydelse läggs omgående ut på hemsidan samt anslås på den badplats det berör. 


Dykbesiktning av badplatser

Inför badsäsongen genomför kommunen dykbesiktning på alla kommunala badplatser. Syftet är att hitta och undanröja eventuella farliga föremål som döljer sig under ytan.

Glöm dock inte att ta för vana att alltid undersöka vad som döljer sig under ytan innan du dyker. Detta för att undvika dykolyckor!

Vid upptäckt av farliga föremål på badplats eller under vattnet,
ring Tjörns kundcenter: 0304-60 10 10

Sidan senast uppdaterad 2019-07-22 11.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se