Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind S 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

I demokratins tjänst

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Emanuel Ivarsson är skeppare på Hakefjord

Johan Nilsson och Torbjörn Hall är kommunsekreterare. Det är deras uppgift att vara en länk mellan politiker och tjänstemän, att se till att det är ordning och reda på alla handlingar och att du som Tjörnbo har insyn i din kommun.

– Det är ett spännande jobb om man är intresserad av samhällsfrågor och vill arbeta nära de politiska besluten, säger Johan Nilsson.

Alla jobb i Tjörns kommun går ut på att göra bra saker för Tjörnborna. Att utbilda barn, ha omsorg om våra äldre eller se till att vi har rent vatten i kranarna, för att nämna några exempel. Men bakom allt som görs i en kommun, ligger politiska beslut. Du som är Tjörnbo väljer politikerna, som i sin tur fattar besluten om hur dina skattepengar ska användas. När besluten är fattade – i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna – är det förstås viktigt att alla vet vem som ska göra vad och att allt hanteras korrekt.

Ordning och reda

– Det ska vara ordning och reda på allmänna handlingar och det ska finnas en insyn. Vi som är kommunsekreterare har en viktig uppgift att se till att det finns en rättssäkerhet, att de grundlagsskyddade rättigheterna syns hos dig som är medborgare, säger Torbjörn Hall.

En kommunsekreterare sitter till exempel med på sammanträdena med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Det brukar bli fyra möten i månaden. En vecka innan varje möte skickar de ut kallelser med aktuella handlingar för att politikerna ska ha bra beslutsunderlag. Innan dess har de kollat upp att alla handlingar är i ordning och att aktuella tjänstemän gjort sina utlåtanden. Under själva mötena är någon av dem med och skriver protokoll.

Det betyder att Johan och Torbjörn i sitt jobb får följa ärenden från de första politiska diskussionerna till färdiga beslut som så småningom blir verklighet.

Beslut blir verklighet

– Ett ärende som varit spännande att följa är inriktningsbeslutet för skolstrukturen, som kom nyss. Jag har fått följa diskussionerna från det att luktproblemen i Rönnängs skola upptäcktes till de åtgärder som sedan vidtogs och som nu resulterat i en utredning och ett beslut om två nav för högstadiet och mellanstadiet. Det ska bli intressant att följa fortsättningen, säger Johan Nilsson.

Johans och Torbjörns roller är helt neutrala och får inte påverkas av egna åsikter. De får inte heller uttala sig i sakfrågor på sammanträdena. Däremot får de yttra sig om det gäller formella saker som närvaro, rösträkning och mötesteknik.

– Det är naturligt och ligger i yrkesrollen. Vi har ju regler att förhålla oss till, säger Torbjörn Hall.

Öppet diarium

En viktig uppgift kommunsekreterarna har är att göra offentliga handlingar tillgängliga för allmänheten. Det är de som ser till att möteshandlingar ligger på hemsidan, liksom länkar till kommunfullmäktiges webbsändningar. Redan nu är alla allmänna handlingar från kommunstyrelsen registrerade på hemsidan och fler nämnder är på gång. Det betyder att du som vill läsa en handling, kan söka på hemsidan och där fylla i ett formulär för att begära ut handlingen.

– Det händer alltid något nytt i det här jobbet. Jag lär mig nya saker varje dag. Nu sätter jag mig in i lagstiftningen om den nya dataskyddsförordningen och snart är det val, säger Torbjörn Hall.

Ser ni några framtida utmaningar i yrket?

– Det ökade politikerföraktet och hot mot förtroendevalda som i sin tur är ett hot mot demokratin. Vi försöker ju förmedla politiska beslut och bidra till transparens. Om vi inte hade haft så engagerade förtroendevalda, hade vi inte haft någon demokrati, säger Johan Nilsson.


Sidan senast uppdaterad 2018-12-05 11.46

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se