Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Åsa är planchef i Tjörns kommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Emanuel Ivarsson är skeppare på Hakefjord

Åsa Jönsson och några av hennes medarbetare; Åsa Runesson, trafikplanerare, Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt, Sofia Olsson, processledare, Daniel Rutgersson, planarkitekt och bebyggelseantikvarie.

Hur vi planerar våra samhällen, där Tjörnborna kommer att leva sina liv i generationer framåt, är viktigt i en kommun. Därför tycker Åsa Jönsson att hon har Sveriges bästa jobb.

– Samhällsplanering är viktigt. Det handlar om hur Tjörns kommun ska kunna utvecklas i bra balans, med olika typer av bostäder och verksamheter för hela året och hela livet, säger Åsa Jönsson.

När Åsa gick ut från Chalmers arkitekturutbildning för nästan tjugo år sedan, var siktet inställt på att rita hus. Hon fick jobb på ett arkitektkontor och ritade bostäder, mest flerbostadshus, i cirka tio år. När ett jobb som planarkitekt blev ledigt i Tjörns kommun, tänkte hon att det vore roligt att prova på att arbeta med större planer än med hus och att byta från privat till kommunal verksamhet. Det är tio år sedan och sedan ett och ett halvt år har hon jobbat som planchef.

I Åsas arbetslag ingår främst planarkitekter med olika specialistkompetenser. Här finns till exempel kunskaper inom byggnadsvård, trafikplanering, översiktsplanarbete.

– Samarbetet är det roligaste med jobbet, både med medarbetarna, andra förvaltningar och med Tjörnborna.

År 2035 vill Tjörn ha 20 000 invånare

Huvuduppdraget för planavdelningen är att planera för att Tjörn ska kunna ha 20 000 invånare år 2035. Det är en del av Tjörns vision. Ett viktigt styrdokument för att nå dit är Översiktsplanen, där Tjörnborna varit med och definierat viktiga värden för Tjörn, som havet och landskapet. I Översiktsplanen finns också uppdraget att kommande nya bostadsområden ska byggas där det finns service, skolor och kollektivtrafik.

– Men det handlar inte bara om nya bostäder. Den kommande trafikstrategin är ett viktigt arbete för en hållbar trafikplanering liksom vårt uppdrag att vara med och skapa nya arbetsplatser genom att planera mer industrimark.

Nya detaljplaner

Mycket arbete som görs på en planavdelning i en kommun handlar om att göra detaljplaner, det vill säga göra planer för hur marken ska användas för till exempel bostäder i ett område. Inför en ny detaljplan är det många olika hänsyn som tas – till exempel om det finns kulturmiljöer som ska bevaras, hur marken ser ut, hur trafiken planeras, hur naturen ser ut, vilken typ av bostäder som behövs och så vidare. Sakägare har rätt att lämna synpunkter vid två olika tillfällen (samråd och granskning) under en planprocess. Och inför varje ny plan bjuds också allmänheten in till medborgardialog, så kallad cultural planning.

– Det blir ibland långa processer med att ta fram en detaljplan, men det ska det få vara när det handlar om att lösa komplicerade frågor. Det är viktigt att det blir rätt beslut, säger Åsa Jönsson.

Bilden: Åsa Jönsson och några av hennes medarbetare; Åsa Runesson, trafikplanerare, Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt, Sofia Olsson, processledare, Daniel Rutgersson, planarkitekt och bebyggelseantikvarie.

Planarkitekt – ett bristyrke

Enligt SACO:s (Sveriges akademiker) prognos kommer det även fortsättningsvis att vara lätt att få jobb som planarkitekt. För en kommun som Tjörn är avståndet till Göteborg en utmaning.

– Därför är det extra viktigt att medarbetarna trivs på jobbet och vill jobba kvar här. Vi hyr också en kontorsplats i Göteborg, varifrån man kan arbeta någon dag i veckan, säger Åsa Jönsson.

Sidan senast uppdaterad 2018-12-05 13.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se