Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fortsätt att hålla i och håll avstånd!

Publicerad 19 augusti 2020, kl 15:03

Coronapandemin är inte över även om smittspridningen i Sverige har minskat. Nu när många är tillbaka till jobbet och skolterminen börjar ökar smittorisken igen. Så rekommendationen på Tjörn är att hålla minst en hummertinas avstånd.

Du har ett personligt ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel. Det är fortsatt viktigt att du skyddar dig själv och andra. Myndigheternas rekommendationer är i stora drag likadana som de var under våren.

Fortsätt följa de allmänna råden

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Håll avstånd.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Kollektivtrafik

Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken och gå eller cykla istället om du har möjlighet. Vi behöver alla hjälpas åt att minska trängseln ombord på färjor och bussar för att minska risken för smittspridning. Undvik rusningstrafik om möjligt och håll avstånd till dina medresenärer.

Barn- och elevverksamheter

Sjuka barn och elever tas inte emot i förskola, skola, kulturskola eller kultur- och fritidscentra. Blir barnen/eleverna sjuka under vistelsen skickas de hem. Vårdnadshavare kontaktas för eventuell hämtning.

Föräldra-/vårdnadshavar-/inskolningsmöten kommer generellt genomföras digitalt, enbart i undantagsfall sker fysiska möten. Varje verksamhetsansvarig beslutar om hur detta genomförs i respektive verksamhet.

Gymnasieskolor

Enligt ny förordning för gymnasieskolan är det fortfarande tillåtet att organisera undervisningen på distans men huvudprincipen är att eleverna närvarar. Därför bör elever i gymnasieskolan vara uppmärksamma på information från sina respektive skolor/rektorer om undervisningen till exempel sker delvis på distans, om schemaändringar som starttid på dagen förändras eller liknande. Observera att detta kan se olika ut beroende på vilken gymnasieskola man går och även mellan olika program inom en (stor) gymnasieskola.

Se information från respektive gymnasieskola eller kommun där skolan finns.

Natur- och friluftsliv i höst

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid 19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att

Restauranger och serveringar

Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. De ska också se till att du som besökare kan hålla avstånd till andra. Du som besöker restaurangen tar ditt personliga ansvar och håller avstånd och respekterar restaurangen eller serveringens rutiner. Kommunens inspektörer besöker restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.


Sidansvarig Eva-Karin Ohlsson/Senast uppdaterad 24 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet