Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Dina svar leder till Medborgarlöftet 2021

Publicerad 15 september 2020, kl 08:00

Genom att du svarar på frågor hjälper du oss i vårt arbete att skapa en säker och trygg kommun.

Dina svar kommer att användas som underlag för kommunens fortsatta trygghetsarbete och blir också underlag för de medborgarlöften som kommunen tar fram tillsammans med polisen.

Det nuvarande medborgarlöftet (2020)

Insatser mot trafikbrott och droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Vad är ett medborgarlöfte?

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Så här uppnår vi målet

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster för att skapa trygghet och förebygga brott.

Tack för att du svarar på våra frågor!

Klicka på någon av enkäterna (en för barn och unga, en för vuxna) för att komma till frågorna.

Länkar till enkäterna


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 21 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet