Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Flera nya lärartjänster 2022

Publicerad 7 januari 2022, kl 10:30

12 nya lärartjänster, 3 nya tjänster till Resurscentrum och fortbildning för all personal är några av de satsningar som görs i Tjörns skolor 2022.

Det stod klart när förvaltningschef Lena Eriksson presenterade mål och detaljbudgeten för barn- och utbildningsnämnden på Tjörn den 21 december. Nämnden klubbade igenom förslaget och därmed får skolorna på Tjörn en rad förstärkningar nästa år.

Fler nya lärartjänster

Det blir 12 nya lärartjänster fördelade på samtliga grundskolor och det blir 3,8 nya tjänster till Resurscentrum. Det blir även en ny tjänst till förberedande klasser för nyanlända och en ökning med 1,5 tjänst för skolledare. Grundsärskolan utökas med 2,5 nya platser.

Fortbildning för all personal

Resurserna för fortbildning för all personal blir samma som 2018, vilket är en fördubbling mot de senaste åren.

Stärkt internt kvalitetsarbete

Förutom fler lärare och fortbildning väljer man också att uppgradera skolans IT-lösningar inom framför allt det systematiska kvalitetsarbetet. En småskalig satsning görs även på så kallade klassrumsrobotar främst för att stödja elever med långvarig frånvaro.

Förvaltningschef ser ljuset i tunneln

– Den effektivisering som vi gjort under de senaste åren har varit nödvändig för att uppfylla det politiska uppdraget. Nu ser vi ljuset i tunneln och kan blicka framåt med tillförsikt, säger Lena Eriksson, förvaltningschef barn- och utbildning.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet