Tjörn kommuns logga, till startsidan
Illustration på trafikkalenderns evenemang "gå och cykla"

Gå och cykla till skolan

Publicerad 13 maj 2022, kl 16:09

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om barn och trafik. De vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.
Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som vänder sig till alla elever och pedagoger i årskurs 6.

Skolorna ska under två valfria veckor mellan september och oktober samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. De skolor som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner prispengar ur den nationella prispotten.

För att främja hälsa och bidra till en bättre miljö

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling arrangerar trafikkalendern den nationella utmaningen gå och cykla till skolan. Målsättningen är inte bara att främja hälsan hos barn och unga utan även bidra till en bättre miljö och förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Vilka kan delta?

Aktiviteten vänder sig till Sveriges alla elever och lärare i årskurs 6.

När kan man delta?

Under två valfria veckor mellan september och oktober. Resultaten kan redovisas till och med 7 november. Anmälan är öppen mellan 2 maj och 17 oktober och görs på trafikkalenderns hemsida.

Vad kan man vinna?

Totalt delas det ut priser för mer än 60.000 kronor. Vinnande skola vinner 15.000 kr och bästa klass vinner 4.000 kr. Flera kommuner sponsrar också med lokala priser.

 • Utse en kontaktperson på skolan som ansvarar för att sprida information om aktiviteten och för att anmäla den eller de klasser som väljer att delta. Anmälan är öppen mellan den 2 maj och 17 oktober. I anslutning till er anmälan kommer ett bekräftelsemail med digitalt informationsmaterial för lärare och föräldrar.
 • I augusti påbörjas utskick av resultataffischer och cykelaffischer till skolan. Om trycksaker inte önskas kan man välja det alternativet i samband med sin anmälan. Digitala alternativ finns att ladda ner via hemsidan.
 • Anmälda klasser deltar i utmaningen under två valfria veckor i september till oktober. Veckorna ska vara sammanhängande. Man kan även delta under flera veckor och sedan välja ut två av de bästa resultatveckorna.
 • På resultataffischen redovisas poängen.
 • Cyklade eller promenerade ger en poäng per färdväg.
 • Detsamma gäller för den som tar sig fram på ett annat aktivt sätt.
 • Åker man kollektivt får man också en poäng per färdväg.
 • När aktiviteten är klar sammanställer klassansvarig klassens totala poäng på resultataffischen och lämnar den sen till skolans kontaktperson.
 • Kontaktpersonen sammanställer resultaten och redovisar skolans totala poäng i redovisningsformuläret.
 • Om endast en eller ett fåtal klasser på skolan deltar i utmaningen tävlar man i kategorin ”Bästa klass”. Ett särskilt fält för skolans bästa klass finns i redovisningsformuläret.
 • Senast den 7 november ska skolans resultat vara redovisade. Den 2 december publiceras pristagarna och alla resultat.

Trafikkalendern rekommenderar att varje färdriktning i form av gång, cykling eller annat aktivt sätt motsvarar en sträcka på minst 500 meter. För de som har kortare väg till skolan eller är i behov av något särskilt stöd kan exempelvis en promenadslinga anordnas runt skolgården.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet