Tjörn kommuns logga, till startsidan
Illustration, En vecka fri från våld

Fokusvecka – FRI FRÅN VÅLD

Publicerad 21 november 2022, kl 08:41

Under vecka 47 är det fokusvecka FRI FRÅN VÅLD. Syftet med fokusveckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Veckan benämns nationellt som ”En vecka fri från våld”, men vi har valt att kalla det ”Fokusvecka – FRI FRÅN VÅLD” istället. Under veckan infaller också den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (Orange day), den 25 november. FN uppmanar då hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Under veckan kommer en del personal att bära orangea tröjor. Som ett ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Vad kommer vi att göra för att uppmärksamma veckan?

På skolorna

Veckan kommer uppmärksammas på olika sätt i kommunen. Högstadieskolorna kommer bland annat ha möjlighet att tillsammans med kulturpedagoger, ungdomskonsulenter och ungdomssamordnare samtala om ämnet på rasterna. Det kommer finnas chans att vara med i poesitävlingar och eleverna kan pärla vänskapsarmband och delta i Quiz. Skolorna kommer även få besök utifrån av Rädda barnen, Livbojen, Ungdomsmottagningen och Polisen. Det kommer spridas kunskap kring att våld går att förebygga och det kommer rulla bildspel på skolans skärmar. En del låg-och mellanstadieskolor kommer även uppmärksamma veckan genom att arbeta med Rädda Barnens material ”stopp min kropp”.

På biblioteken

Biblioteken, både folkbiblioteken och skolbiblioteken kommer uppmärksamma veckan genom att ta fram relevant litteratur och uppmärksamma speciellt ”orange day”. Biblioteken anordnar också författarbesök av Ismael Ataria, för åk 8 (som dock kommer ske under vecka 48).

Till allmänheten
Queer Moving History - Billströmska 24 november kl. 18

Det kommer visas tre kortfilmer på Billströmska som bland annat berör ämnen om vad som är manlighet och kvinnlighet. Samtal kommer föras efter filmvisningen som leds av Stina Nilss, RFSL Sjuhärad.

Filmerna som visas är:

  • Susana Blaustein Munoz: Susana (1980, 25 min)
  • Mia Engberg: Manhood (1999, 10 min)
  • Del LaGrace Volcano: Gender Queer: Qu’est-Ce Que C’est? (2005, 5 min)

Alla filmer visas med engelskt tal och svenska undertexter.

Kortfilmsprogram: Queer Moving History

Övrigt

Runt omkring i kommunen kommer det sättas upp affischer och posters för att uppmärksamma veckan.

Hjälp och stöd

Har du sett eller upplevt våld eller hot? Känner du någon i din närhet som hotad eller är psykiskt trakasserad av någon närstående? Blir du eller någon i din närhet slagen hemma? På vår sida för våld och hot kan du få stöd och hjälp.

Våld och hot

Läs även om varningstecken på en kontrollerande partner och en skadlig relation: Varningstecken – Tjejjouren Väst 

Aktuella filmer kring våld

Film - Kära pappa
Film - Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer
Film - Våld i ungas relationer - ser du varningstecknen?
Film - Tystnaden på
Film - Ljusmanifestation på
Film - En tillvaro fri från våld


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet