Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Samråd för ny översiktsplan

Publicerad 18 januari 2023, kl 14:52

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som på en övergripande nivå visar hur kommunen vill att mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont till 2050 och ger vägledning för efterföljande planering och byggande.

Vi vill veta vad du tycker!

Kommunstyrelsen godkände den 15 december 2022 att genomföra samråd om förslaget till ny översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådet pågår från den 25 januari till den 10 april 2023.
Under samrådstiden kan du ta del av förslaget till ny översiktsplan i kommunhuset, Kroksdalsvägen 1, Skärhamn. Från och med 25 januari hittar du även förslaget till översiktsplanen via vår webbplats.

Du kan lämna dina synpunkter digitalt genom webbplatsen eller genom att skanna QR-koder på affischer i kommunhuset eller på utvalda ställen. Dina synpunkter är anonyma.

Du kan även lämna dina synpunkter skriftligen via mejl till samhallsbyggnad@tjorn.se eller brev till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn.

Öppet hus

Kommunen bjuder in till fyra tillfällen med öppet hus där du kan ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstepersoner och få information om översiktsplaneförslaget.

  • 15 februari kl. 16.00-20.00 i kommunhuset, i Skärhamn
  • 1 mars kl. 16.00-20.00 i Häggvallskolans matsal, Höviksnäs
  • 15 mars kl. 16.00-20.00 i kommunhuset, i Skärhamn.
  • 27 mars kl. 16.00-20.00 i Humlan, Wackenfeldts väg 4 i Kållekärr

Vad händer sedan?

Efter samrådet kommer kommunen bearbeta planförslaget utifrån inkomna synpunkter och sammanställa synpunkterna i en samrådsredogörelse. Det bearbetade förslaget kommer att ställas ut på granskning. Då har du återigen möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige slutligen antar översiktsplanen.

Processen för översiktsplanen

Kontakt

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet