Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Strandpadda. Fotograf: Claes Andrén

Grodor inventeras på Åstol

Publicerad 22 maj 2023, kl 13:34

Groddjursinventering pågår för fullt på Åstol i LONA-projektet Restaurering av Åledammen.

Vid inventering av strandpadda, en fridlyst padda som också är en av kommunens ansvarsarter, återfanns endast en ensam hane som satt och ropade sent på kvällen den 12 maj. Tidigare har det funnits både groda, vanlig padda och strandpadda på Åstol.

Det är enklast att inventera groddjur under våren när de vuxna djuren samlas i sina lekdammar för fortplantning. Vi hoppas hitta fler strandpaddor vid framtida inventeringstillfällen.

Med projektet vill vi öka den biologiska mångfalden på platsen och få en gynnsam miljö för den fridlysta strandpaddan. Men även öka kunskapen hos boende och besökare om Åledammens natur- och kulturvärden och hällkarens betydelse för strandpaddan.

Läs mer om projektet


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet