Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörn-invånare är lyckligast av alla i Västra Götaland – men än finns en del att göra

Publicerad 9 november 2023, kl 09:04

Tjörns kommuns invånare är lyckligast i Västra Götaland. Men upplevelsen av ängslan, oro och ångest har ökat under senaste tiden, både nationellt och regionalt, och därmed även i vår kommun. Genom systematiskt och strategiskt arbete hoppas kommunen kunna vända denna utveckling.

— Det finns tydliga könsskillnader, både nationellt och lokalt, där tjejer mår sämre. I dialog med unga tjejer på högstadiet svarar de att det oftare ställs högre krav på dem om hur man ska se ut och vara, särskilt genom sociala medier. Tjejer upplever att de är mer utsatta för olika kränkningar än vad killar är. Nytt för i år är att tjejer delvis nämner sociala medier som orsak till att må dåligt, säger Caroline Jönsson, kommunens folkhälsostrateg.

Försöker skapa studiero och trygghet i skolan

Caroline Jönsson har i uppdrag dels att initiera, prioritera och stötta folkhälsoarbetet i kommunen, dels att analysera och tillgängliggöra statistik över hälsoläget hos kommuninvånarna. Hon jobbar bland annat med att se över hur vi kan förebygga psykisk ohälsa och hur vi bäst jobbar för en friskare kommun.
— Kommunen samverkar till exempel med regionen och barn- och ungdomspsykiatrin för att tidigt fånga upp de barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. I skolan försöker vi skapa studiero och trygghet. Och så stödjer vi föräldrar genom att erbjuda föräldrastödskurser och anordna föreläsningar om psykisk ohälsa.

Samarbete med civilsamhället viktigt

Tjörns kommun gör också insatser för de äldre invånarna, som samarbeten med civilsamhället. Svenska kyrkan, Röda korset och andra organisationer hjälper till att fånga upp äldre personer som mår dåligt.
— Vi skapar mötesplatser och försöker se till att människor kommer ut ur sin isolering, säger Caroline Jönsson.

"Ge ungdomarna verktyg för att hantera livet"

— Vi behöver fortsätta skapa skyddsnät, stärka friskfaktorer och ge våra ungdomar verktyg för att hantera livet. Och där är det viktigt att vi får med oss föräldrarna. De behöver våga ställa frågor till sina ungdomar, säger Caroline Jönsson.

Vad vill du säga till Tjörnbor som kämpar med psykisk ohälsa?
— Ta hjälp! Prata! Du är inte ensam! Och som förälder måste man våga ställa frågor till sina barn om hur de har det. Våga be om hjälp – för alla är värda att må bra, säger Caroline Jönsson.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet