Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 25 maj 2020, kl 10:08

Stanna hemma om du är sjuk, skydda de äldre, var noga med handhygien och håll avstånd! Här finns information om hur kommunens service påverkas av coronaviruset.

Krisinformation

Stanna hemma om du har symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma två dagar efter tillfrisknande.

Håll dig informerad

Undvik falska nyheter! Myndigheternas samlade och kvalitetssäkrade information hittar du på krisinformation.se. Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt.

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Tjörns kommun får ingen information om det från vården. Om vi skulle få kännedom är det inget vi vare sig vill eller får offentliggöra på grund av patientsekretess.

Vården tar endast prover på de som har tydliga symtom och är så sjuka att egenvård i hemmet inte räcker. Många får inga symtom alls, en del blir rejält sjuka och personer i riskgruppen blir ofta allvarligt sjuka. De flesta testas alltså inte. Därför kan vi omöjligt veta om våra eller andras förkylningssymtom är tecken på coronavirusets sjukdom covid-19.

Om, när, ifall vi får bekräftade fall på något av kommunens boenden får övriga boende och deras anhöriga information om det.

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och i gästhamnar.

Badplatser och stränder omfattas inte av förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det allmänna rådet om att hålla avstånd gäller.

På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer!

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid 19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att

  • alltid hålla avstånd oavsett om du promenerar, tränar eller badar
  • inte samlas i stora grupper
  • fika och rasta på platser med utrymme
  • om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket.

  Vi behöver alla hjälpas åt att minska trängseln ombord på färjor och bussar för att minska risken för smittspridning. Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken och gå eller cykla istället om du har möjlighet. Tänk på att undvika rusningstrafiken och håll avstånd till dina medresenärer.

  Det är ont om plats på färjorna

  Färjan till Åstol, Dyrön och Tjörnekalv tar ombord ett begränsat antal passagerare per tur för att undvika trängsel. Antal passagerare ombord är begränsat till hälften.

  Restauranger ska kunna säkerställa att det inte blir trängsel. De ska också se till att du som besökare kan hålla avstånd till andra. Under sommaren kommer kommunens inspektörer att besöka restauranger och serveringar för att se till att reglerna efterlevs. Kontroller kan också göras i samband med att det kommer in klagomål.

  Besöksförbud på våra äldreboenden

  Den 31 mars införde regeringen besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige. Besöksstopp gäller även på övriga kommunala boenden, serviceboenden och gruppbostäder (LSS) från och med torsdagen 12 mars.

  Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna som löper störst risk att utsättas för allvarliga konsekvenser vid smitta med Coronaviruset.

  Sedan tidigare gäller självklart att alla med förkylningssymtom ska avstå från sociala kontakter.

  Undantag för besöksförbudet kan göras i särskilda fall. Kommunen har inrättat så kallade säkra mötesplatser utomhus så att du ska kunna besöka dina närstående. Kontakta respektive boende för mer information om detta.

  För att upprätthålla kontakten med era anhöriga kan personalen på boendena även hjälpa till med Skype-samtal.

  För dig med hemtjänst

  Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

  Hemtjänst för fritidsboende

  Vi tar emot beställningar på hemtjänst vid så kallad tillfällig vistelse (det vill säga dig som bor i fritidsboende) i kommunen även fortsättningsvis. Det är ett lagkrav. Vi kan dock inte garantera att beställningen kan utföras under den önskade perioden på grund av minskad personalstyrka på grund av sjukdom.

  Därför vill vi starkt avråda från att komma till ditt fritidsboende om du är i behov av hemtjänst.

  Korttidsplatser för coronasmittade

  Tjörns kommun planerar för en avdelning för coronasmittade i Kållekärr. Det blir då en särskild avdelning för bekräftade smittade personer som har stort behov av omsorg, dock inte sjukhusvård.

  Det är Länsstyrelsen som vill att vi kommuner avlastar sjukvården på detta sätt.

  Det är nuvarande avdelningen för korttidsboende på Lilldals äldreboende som planeras att göras om. Avdelningen isoleras då från äldreboendet och kommer att ha egna ingångar för både medarbetare och vårdtagare.

  Vem som får möjlighet att få en plats på avdelningen avgörs av kommunens biståndsbedömare.

  Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas. Be anhöriga och grannar att hjälpa till med att handla mat, ta ut recpet med mera. Flera lokala matbutiker erbjuder tjänster med att handla digitalt och få hemkörning. Det finns också flera organisationer som kan hjälpa dig.

  Evenemang i mindre formatet

  När alla stora evenemang ställs in, kommer Tjörn att satsa på fler små arrangemang under sommaren med max 40–50 personer i publiken.

  Regeringen beslutade den 27 mars om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer.

  Övriga kultur- och fritidsverksamheter är igång som vanligt. Konstutställningar har öppet som planerat.

  Flera nya tjänster i coronatid

  Take-away. Om du kan ta dig till biblioteket, men inte vill gå in, plockar vi gärna ihop en kasse böcker till dig som du kan hämta utanför byggnaden. Ring oss så hjälper vi dig.

  Böcker för hemleverans. Om du inte kan ta dig till biblioteket, kan du få böckerna hemkörda.

  Låna två e-böcker eller e-ljudböcker. Tjänsten har utökats från en till två böcker i taget.

  Låna längre. Den normala lånetiden har ökats från fyra till sex veckor.

  Läs tidningar från hela världen. Med tjänsten Pressreader kan du välja mellan tusentals dagstidningar och tidskrifter från hela världen.

  Lär dig ett nytt språk. Du kan ladda ner en språkkurs gratis i mobilen. Välj mellan 150 språk! Tjänsten heter uTalk.

  Inga byten av vattenmätare

  På grund av smittrisken kommer inga vattenmätare att bytas under våren och sommaren. Du som berörs av detta kommer att få information via brev eller telefon. Du kommer att få ett nytt brev med en ny tid för byte av vattenmätare efter sommaren.

  Bidra med skyddsutrustning

  Tjörns kommuns vård- och omsorgsverksamheter har brist på skyddsmaterial. Har du eller ditt företag något i ditt lager du kan skänka oss? Vi söker bland annat handsprit och ytdesinfektion men även handskar och skyddsutrustning som munskydd och skyddsförkläden. Vi kan komma ut till er för att hämta material eller om ni har möjlighet att lämna detta till oss, så finns även den möjligheten.

  Slopat karensavdrag

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa karensdagen från och med 11 mars för att sjuka ska stanna hemma och minska risken för smittspridning. Staten kommer att ersätta den enskilde för detta, vilket betyder att du som företagare inte ska drabbas av ökade kostnader. För den senaste informationen, se Försäkringskassans webbplats.

  Stöd till företagare

  Tillväxtverket har samlat regeringens olika åtgärder på sin webbplats.

  Dessutom har Göteborgsregionens kommuner, via Business Region Göteborg, instiftat funktionen Företagslots Extra som har till uppgift att guida dig som företagare i de tillfälliga lagar och stödpaket som presenteras. Dessutom kan du som företagare med färre än 20 anställda få hjälp av Företagsakuten kostnadsfritt.

  Efter folkhälsomyndighetens nya rekommendationer 1 april har Tjörns kommun beslutat att det inte är tillåtet att spela matcher, cuper eller andra tävlingar i hallarna Häggvall och ishallen i Rönnäng.

  Träna gärna utomhus så långt det är möjligt och nyttja omklädningsrummen i så liten utsträckning som möjligt. Stanna hemma om du är sjuk, var noga med handhygien och håll avstånd!

  Isen i Tjörns ishall i Rönnäng tas bort 10 april. Hallen i Häggvall är öppen tillsvidare.

  Det är förstås lika angeläget att barn och ungdomar som deltar i olika fritidsverksamheter inte har några sjukdomssymtom. Om barn och personal har symtom som till exempel hosta, snuva eller feber ska de stanna hemma.

  Kulturskolans kurser fortsätter, kultur- och fritidscentra håller öppet på både Delta och Häggvall med sin ordinarie verksamhet. De flesta anläggningar är fortsatt öppna.

  Tjörns kommuns förskolor och skolor är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt.

  Höjd uppmärksamhet på symtom i skola och förskola – stanna hemma två dagar efter tillfrisknande

  För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.

  Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

  Inställda nationella prov

  Skolverket kommer att besluta om att ställa in alla nationella prov inom alla skolformer. Det gäller även de prov som redan har påbörjats. Vårdnadshavare har fått mer detaljerad information via skol- och barnomsorgswebben.

  Skolavslutningar utan vårdnadshavare

  Alla skolavslutningar kommer i år att genomföras utan närvaro av vårdnadshavare. Avslutningarna kommer att genomföras klassvis, företrädesvis i klassrum och tidigare traditionella aktiviteter, tävlingar och liknande kvällen före eller samma dag som skolavslutningen, kommer inte att genomföras i år. Detta är tråkigt men nödvändigt. Skolorna, lärare, rektorer och övrig personal kommer givetvis att anstränga sig till det yttersta för att avslutningar, får den stämning av glädje och högtidlighet denna speciella dag kräver.

  Under avslutningsdagens kväll kommer kultur-och fritidscentra att hålla öppet.

  Utflykter och aktiviteter ställs in

  Alla tidigare planerade skolutflykter och aktiviteter kommer också att ställas in, till exempel den till Nordens Ark och de till Vitlycke museum (år 3+4), likaså tidigare planerade vårfester, brännbollsturneringar, friidrottstävlingar och annat.

  Observera att några av våra föräldraföreningar har planerat en del klassaktiviteter. Dessa, i den mån de kommer att genomföras, får betraktas som privata tillställningar och skolans personal deltar inte i dessa. Vi rekommenderar att de ställs in.

  Inventering av vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken

  Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett ett digitalt formulär vilket vi är beredda att skicka ut via Unikum. Vi väljer att avvakta detta för närvarande eftersom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ännu inte definierat exakt vilka yrken som kommer att omfattas.

  Vid en eventuell stängning av skolor blir kommunen skyldig att tillhandahålla barnomsorg och fritids för de vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna eller en av två särboende vårdnadshavare har ett sådant yrke som omfattas av bestämmelsen.

  Salladsbuffén i skolan tillbaka från v 16

  Smittspridningen sker främst utan främst genom att människor vistas för nära varandra. Av denna anledning försöker skolpersonalen hjälpa till med att barn/ungdomar håller avstånd, både i köer och vid borden. Vi skulle önska att ni vårdnadshavare kunde hjälpa oss genom att i samtal med era barn/ungdomar påtala vikten av att hålla avstånd. Det finns inga restriktioner kring mjölkautomater och därför används dessa som vanligt. Skolornas möjligheter till att sprida ut lunchtider, glesa ut bordssittning och möblering o d varierar, därför varierar även åtgärderna på våra olika skolor.

  Handsprit i första hand till vården - tvätt med tvål och vatten

  Handsprit är en bristvara och den som kommunen köper, används ska främst användas till kommunal sjukvård och äldreomsorg. Tillgången på handsprit ser olika ut på våra för-/skolor. Den som finns är rester från tidigare influensautbrott. Nationella rekommendationer är god handhygien dvs handtvätt med tvål och vatten. Av samma anledning bär heller inte TMABs personal handskar.

  Uppdatera vistelsetiden för barn i förskola och fritids

  Vi ber vårdnadshavare med barn i förskolan och fritids att uppdatera era barns vistelsetid i appen Tieto Education. Detta är mycket viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna planera bemanningen inför eventuellt ökande sjukskrivningar.

  Skolplikt

  De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en en smittbärare.

  Information om sekretess

  I de flesta fall kommer varken förskolan eller den som blir sjuk att veta vilken sjukdom det rört sig om. Om förskolan ändå skulle få veta att ett barn eller en medarbetare fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.

  Tjörn har inga egna gymnasieskolor. Vi har ansvar för ett antal elever som går på skolor och utbildningar i andra kommuner och det är upp till varje enskild utbildningsinstans att besluta hur och vad man kommer göra och informera om det.

  Kontakt

  Tjörns kundcenter

  Öppettider 8 juni–30 augusti:

  Måndag–torsdag 8–19
  Fredag 8–18
  Lördag–söndag 9–17
  Midsommarafton och midsommardagen 11–15

  Adress

  Kroksdalsvägen 1
  Skärhamn

  Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


  Sidansvarig Eva-Karin Ohlsson/Senast uppdaterad 25 juni

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet