Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tillfällig hemtjänst

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och ska resa till Tjörns kommun och är i behov av hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse ska vända sig till hemtjänstens enhetschefer i din hemkommun.

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan. För att vi ska kunna ge dig som önskar vistas här på Tjörn, bästa möjliga insats behöver vi få in din beställning i tid för att kunna planera vår verksamhet. Därför behöver vi få in din beställning minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april. Om vi får in din beställning senare kan inte önskad vistelsetid garanteras. Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten framförallt under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Har du hjälpmedel, tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel, tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård – då tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Tjörns kommun.

För att vi ska kunna ge era kommuninvånare bästa möjliga insats under sin tillfälliga vistelse i vår kommun behöver vi få in era beställningar i tid för att kunna planera vår verksamhet.

Vi behöver få din ansökan till oss minst fyra veckor innan ankomstdatum, dock senast 15 april om det gäller sommarvistelse. Om beställning kommer in senare kan inte önskad vistelsetid garanteras.

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten, framför allt under sommarmånaderna, och det är av viktigt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Det är även mycket viktigt att försäkra sig om att den tillfälliga bostaden är av sådant slag att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs. Vänligen informera vårdtagarna om att hjälpmedel ska tas med. Finns det frågetecken kring till exempel förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan hemkommunens arbetsterapeut/fysioterapeut ge Tjörns kommunrehab eller primärvården, ett uppdrag för att undersöka detta. Kommunrehab kan endast ta emot uppdrag från de som i sin hemkommun har kommunal hemsjukvård, övriga hänvisas till primärvårdens rehab.

Om inte nödvändiga hjälpmedel finns kommer beställningen inte att verkställas. Använd alltid den blankett som tillhandahålls på Tjörns kommuns hemsida. Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning samt vid behov egenvårdsintyg.

Avbeställning av planerad vistelse ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum. Tjörns kommun tillämpar den överenskommelse som ”VästKom” träffar för kommunerna i Västra Götaland.

I beställningen vill vi att följande information framgår:

 • Bostadens beskaffenhet
 • Funktionsnedsättning
 • Individuella beslut och dess omfattning
 • Målsättningen med biståndsbeslutet
 • Resurser och förmågor
 • Social situation
  • Bostadens beskaffenhet
  • Funktionsnedsättning
  • Individuella beslut och dess omfattning
  • Målsättningen med biståndsbeslutet
  • Resurser och förmågor
  • Social situation
  Underlaget skickas per post, faxas eller avpersonifieras och mejlas.
 • Adress
  Äldreomsorg
  Tjörns kommun
  471 80 Skärhamn

Hemtjänsten

Gruppledare Centrumhuset, Kållekärr

Gruppledare Kvarnbacken, Rönnäng

Installation av trygghetslarm debiteras med 2 000 kronor. Observera att tillsyn nattetid kan komma att verkställas genom trygghetskamera vid längre vistelser.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet