Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Äldre

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Äldre man med mobiltelefon

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är äldre får den service, vård och omsorg som du behöver.

Socialnämnden arbetar för att äldreomsorgens stöd och hjälp anpassas efter dina behov och förutsättningar, så du kan behålla dina fysiska, psykiska och sociala resurser så länge det är möjligt. De beslut som fattas ska vara inriktade på dina behov och vara individuellt anpassade.

Äldre som vill bo kvar i det egna hemmet ska kunna göra det så länge som möjligt. De ska få den hjälp de behöver för att bibehålla funktioner och livskvalite.

Lag som styr äldreomsorgen

Socialtjänstlagen (SoL) anger dina rättigheter när du behöver stöd och hjälp från samhället och inte kan få det någon annanstans. Av SoL framgår att människor ska kunna leva ett så aktivt och tryggt liv som möjligt och att de ska mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Ansök om hjälp

Om du behöver hjälp och stöd för att klara ditt dagliga liv och det som hör vardagen till, kontakta äldreomsorgens socialsekreterare som handllägger och beslutar om bistånd. Socialsekreterarna (biståndshandläggarna) kan svara på de flesta frågor om äldreomsorgen.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-24 13.51

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 12 21
lilian.hansson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se