Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Demens

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta kan det vara övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen.

De flesta fall av demens drabbar äldre personer, senil demens. Bland människor över 80 år räknas demens som en folksjukdom och man räknar med att var 5:e person över 80 år har drabbats av någon typ av demenssjukdom.

Andra funktioner som brukar drabbas är:

 • förmåga att tänka
 • att planera och skapa överblick
 • att hitta i miljön
 • att tala och förstå språket
 • att ta egna initiativ
 • att uppleva känslor som förut
 • att kontrollera sina känslor

Ofta kallas demens för de anhörigas sjukdom då de med nära kontakt till den sjuke, familj och vänner, i så hög grad blir påverkade. Den som blir dement har svårt med vardagen och att sköta sina dagliga rutiner.

Äldreomsorgsavdelningen kan erbjuda ett antal olika stöd vid demens

 • Anhörigstöd 
 • Dagverksamhet
 • Avlastning
 • Avlösning i hemmet
 • Korttidsboende
 • Äldreboende
Sidan senast uppdaterad 2016-06-15 13.07

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 12 21
lilian.hansson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se