Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Överklaga beslut

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från socialtjänsten kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras skriftligt.

I skrivelsen ska du ange

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha
  • vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning
  • underteckna skrivelsen och ange namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Inom tre veckor 

Skrivelsen måste ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar på beslutet på det sätt som du begärt.

 

Sidan senast uppdaterad 2017-03-20 14.14

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Skicka överklagan till

Biståndsenheten
Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se