Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Pensionärsrådet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen samt nämnder.

Pensionärsrådet

 • är remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres situation i kommunen
 • finns organisatoriskt under kommunstyrelsen men administreras av socialnämnden
 • sammanträder fyra gånger per år

Rådet ska

 • förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre
 • medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
 • initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar
 • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Sammansättning

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare från följande nämnder och styrelser:

 • Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
 • Socialnämnden
 • Tjörns Bostads AB

Pensionärsföreningar på Tjörn som är öppna för alla och anslutna till riksorganisationen ska utse två ledamöter och två ersättare vardera.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se