Tjörns kommuns logotype
Temperatur 12,6 °C
Medelvind SW 7,2 m/s

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Mynt i plånbok. Foto från MSclipart

Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som bor på Tjörn får det stöd och den hjälp som du behöver för att känna trygghet. Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin eller under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter.

Kommunen kan erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att du ska kunna ta dig  ur din situation.

Konsumentrådgivning

Inför att du ska köpa en vara eller tjänst eller om du köpt något där det blivit problem då kan du få hjälp av Konsumentkontoret som finns i kulturhuset Fregatten i Stenungsund. De ger kostnadsfri service åt dem som bor på i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd att hitta lösningar på ekonomiska problem och du kan få hjälp med att göra en budget för din ekonomi. Tjörns kommun samarbetar med Steungsunds kommun när det gäller budgetrådgivningen. Våra gemensamma budgetrådgivare finns på Konsumentkontoret i Steungsund.

Bidrag till anpassning av bostad

Om du drabbas av en skada eller sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas för att underlätta för dig att bo kvar hemma. Trösklar kan behöva tas bort, badrummet byggas om eller en ramp behöver sättas upp. Då kan du ansöka om bidrag för detta från kommunen.

Socialbidrag, försörjningsstöd

När du inte ser någon annan möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till socialtjänsten och boka en tid med en socialsekreterare. Tillsammans går ni igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. En lösning kan vara att du kan få försörjningsstöd (socialbidrag) tills du själv klarar försörjningen igen.

God man, förvaltare, förmyndare

För den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan hantera sin ekonomi och vardag då kan man ansöka om god man eller förvaltare. För barn som saknar vårdnadshavare utses förmyndare.

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Dödsboanmälan innebär att kommunen gör en kostnadsfri sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Sidan senast uppdaterad 2017-02-16 09.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se