Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,2 °C
Medelvind WSW 16,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ansökan och beslut om försörjningsstöd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du vill ställa frågor om försörjningsstöd eller få information om hur du går tillväga för att ansöka är du välkommen att kontakta socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd.

När du ringer första gången ställer vi frågor om din situation och din ekonomi. Du tilldelas en socialsekreterare som kontaktar dig för att boka in tid för besök.

Ansökan

Innan besöket får du en blankett där du noggrant redovisar din ekonomiska situation; dina inkomster och utgifter. Det är viktigt att du fyller i denna ansökan noggrant. Observera att ofullständig ansökan kräver komplettering vilket innebär längre handläggningstid. Om du har bokat en tid och får förhinder meddela detta till den handläggare du bokat tid med.

Inbokat besök

Vid ett besök hos oss går du och din socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar att lösa den aktuella situationen. När du ansöker om försörjningsstöd görs en utredning om familjens ekonomiska förhållanden. Alla inkomster och utgifter skall kunna styrkas av dig. Om du har tillgångar som till exempel bankmedel, aktier eller fonder så ska dessa i första hand gå till din försörjning. Du får försörjningsstöd endast när du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.

Tänk på att om du äger en bil kan det räknas som en inkomst och att vi kräver att du säljer bilen för att lösa dina ekonomiska problem.

I samband med utredningen kan vi behöva kontakta andra myndigheter. Genom att skriva under ansökningsblanketten lämnar du ditt samtycke till detta.

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för misstänkt bedrägeri.           

Beslut

Den skriftliga ansökan och samtalet vid besöket ligger till grund för en utredning som leder fram till ett beslut om du kan få försörjningsstöd eller inte. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut via plusgiro eller direkt till ditt bankkonto.

Observera att det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Överklaga

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med. Överklagandet ska skickas till socialkontoret i Tjörns kommun. I brevet ska du tala om vilket beslut du är missnöjd med samt varför det bör ändras. Överklagandet ska göras senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Sekretess

Alla de uppgifter som framkommer vid ditt besök på socialkontoret och i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi på socialkontoret inte får prata med någon utomstående om din situation utan ditt samtycke.   

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 10.33

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 10 86
juan.navas.garcia@tjorn.se

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se