Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 16,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vad ingår i försörjningsstödet?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alla beslut om socialbidrag grundar sig på individuella bedömningar och kan bara fattas efter att du varit i kontakt med en socialsekreterare på vuxenenheten.

Bidragets storlek

Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen(länk till riksnormen) som anger hur stora bidragsbeloppen är per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet. Hur stor summan är bestäms även av familjens storlek och barnens ålder.

I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen. Hushållets alla inkomster räknas. Du har rätt till försörjningsstöd för mellanskillnaden mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen av det ekonomiska biståndet. I utredningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd tas också hänsyn till dina tillgångar som till exempel bankmedel, aktier, fonder, bil och fastighet.

Utgifter som ingår i riksnormen är

 • Livsmedel
 • kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hälsa och hygien
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon
 • TV-avgift

Utöver kostnader som ingår i riksnormen räknas skäliga kostnader för

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Barnomsorgsavgift
 • Arbetsresor
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till glasögon, läkarvård, medicin, tandvård, möbler mm.
     

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 10.34

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 10 86
juan.navas.garcia@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se