Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind NNE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Familj, barn och unga

Störst text
Stor text
Normalstorlek
familj

Individ- och familjeavdelningen arbetar med att ge familjer och enskilda skydd och stöd i olika situationer.

Vi ger information och rådgivning till familjen eller till den enskilde. Vi arbetar förebyggande för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi sätter barnets behov i främsta rummet.

Det är alltid föräldrarna eller vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets eller ungdomens trygghet, omvårdnad och fostran. Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Familjerätten finns till för frågor som rör adoption, faderskap, vårdnad, boende och umgänge.

Anmälan när barn far illa

Alla som arbetar med barn och ungdomar är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa. En sådan anmälan kan också göras av annan som känner oro som till exempel föräldrar, vårdnadshavare, grannar eller bekanta.

Familjerådgivning och krismottagningar

När det blir svårigheter i relationen kan familjerådgivningen eller krismottag-ningarna för män och kvinnor vara ett stöd .

Tolk

För oss är det viktigt att du i kontakter med socialförvaltningen får omsorg och hjälp som du kan förstå. Om du har svårt att förstå och tala svenska har du rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk när du i träffar oss meddelar du detta till din handläggare eller när du bokar tid.

Sidan senast uppdaterad 2018-10-31 14.03

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se