Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,5 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ungdomssamordnare

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vi ungdomssamordnare arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom för att i tidigt skede kunna bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling.

Vi arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn. Vi har både ungdomens och vårdnadshavares perspektiv i fokus när vi tillsammans försöker stärka det befintliga nätverket.

Inom kommunens så kallade SSPFR (Samverkan skola, socialtjänst, polismyndighet och fritid) har vi en nyckelroll.

Vi samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen med flera. Vi arbetar också med barn och ungas nättrygghet på sociala medier genom kommunens skolor. Detta sker genom lektionsform i högstadiet samt föräldrautbildningar riktade till föräldrar i hög- och mellanstadiet.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss ungdomssamordnare. Alla kontakter med oss är frivilliga.

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande.

Anmälningsplikt för den som arbetar med barn och unga

Den som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla om de fått kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till skydd för barn och unga under 18 år. Om det finns misstankar som är svåra att bedöma ska anmälan göras om det tyder på att ett barn kan vara i behov och hjälp.

Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste vi enligt lag gå vidare med dessa.

Sidan senast uppdaterad 2020-01-22 11.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se