Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,5 °C
Medelvind S 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Faderskap

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om mamman är gift när barnet föds blir det automatiskt den äkta mannen som ses som far till barnet. Om mamman inte är gift, är frånskild eller änka måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse.

Syftet är att klargöra vem som är far till barnet. Innan faderskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till pappan, som till exempel arv eller barnpension. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt. Därför är det viktigt att faderskapet kan fastställas så tidigt som möjligt. Utredningen kan börja före barnets födelse.

Fastställande av faderskap

Socialnämnden har skyldighet enligt lag att utreda vem som är fadern när ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra. Individ- och familjeomsorgen får automatiskt upplysningar från Skatteverket om ett barn föds av en mamma som inte är gift. Mamman blir då kontaktad och sammanbor föräldrarna och är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid besök hos kommunen.  

Vid tillfället för faderskapsbekräftelse ska föräldrarna kunna legitimera sig.

Gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta har gemensam vårdnad om sitt barn. Ogift mamma blir vårdnadshavare för barnet vid födelsen. I samband med bekräftelsen av faderskapet kan man anmäla gemensam vårdnad.

Utredning av faderskapet

Om föräldrarna inte sammanbor eller om det krävs en utredning av faderskapet handläggs ärendet av familjerätten.

Kontakt

Om du vill ha tid för att fastställa faderskapet ska du kontakta expeditionen på Wackenfeldtsvägen i Kållekärr.  

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 11.16

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 10 80
fax: 0304-60 10 95
sociala@tjorn.se

Administratör
0304-60 18 54
hanna.lilja@tjorn.se

Administratör
0304-60 13 32
susanne.l.andersson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se