Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Folkhälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Joggingskor

Att arbeta med folkhälsa är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det övergripande målet med arbetet inom folkhälsa och social hållbarhet är att förbättra hälsan för befolkningen inom kommunen. Det är många faktorer som påverkar hälsan på gruppnivå. Det handlar om livsvillkor, boende, utbildning och arbete. Det handlar också om levnadsvanor som exempelvis kost, alkohol, rökning och motion. Det är särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa och ge människor större möjlighet att kunna påverka sina liv och känna sig delaktiga.

Att arbeta med folkhälsa innebär att utgå från forskning och befolkningens behov. Behoven framkommer i undersökningar samt med information från de verksamheter som verkar inom kommunens gränser. Framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför engagemang och samverkan mellan många parter och över organisationsgränser.


Sidan senast uppdaterad 2019-10-07 09.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se