Ansökan om parkeringstillstånd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När du ansöker om parkeringstillstånd använder du en särskild blankett. Du behöver också lämna in ett läkarintyg.

I ansökan ska du bland annat berättar varför du behöver parkeringstillstånd. Räkna med att det tar ca fyra veckor innan du får besked om att du kan få tillståndet eller inte.

Läkarintyg

När du lämnar in din ansökan om parkeringstillstånd måste du också lämna in ett läkarintyg. Intyget ska skrivas på en speciell blankett.

Så går det till

När du lämnat in din ansökan gör kommunen en granskning som bland annat kan innebära

  • ett personligt besök eller telefonsamtal med dig som söker
  • att kommunen tar kontakt med den läkare som skrivit intyget
  • att kommunen tar kontakt med andra myndigheter om det behövs

Utifrån den information som kommer fram görs sedan en bedömning av om du ska få ett tillstånd eller inte. Bedömningen görs utifrån de regler som finns beskrivna i trafikförordningen 13 kap 8§.

Exempel på när du inte kan få parkeringstillstånd:

  • om du är blind och inte har något rörelsehinder
  • om du har problem med att bära
  • om du har mag- eller tarmproblem som gör att du akut måste använda en toalett
  • om du enbart har svårigheter att ta dig i och ur bilen

Förnyelse av parkeringstillstånd

Om du redan har ett parkeringstillstånd men behöver förnya det måste du skicka in en ny ansökan. Att du redan har tillstånd är ingen garanti för att du kan tillstånd igen.

Behandling av personuppgifter

För att vi skall kunna handlägga din ansökan måste vi kunna behandla dina personuppgifter. Behandlingar av uppgifterna regleras av personuppgiftslagen, PUL. Om du gör en skriftlig ansökan till kommunen har du rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi har behandlat gällande dig. Ett sådant utdrag kan du få en gång per kalenderår.

Sidan senast uppdaterad 2011-06-20 15.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se