Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stöd enligt socialtjänstlagen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Den som har funktionsnedsättning kan beviljas stöd och hjälp. Utifrån socialtjänstlagen, SoL, har du rätt att ansöka om insatser och sedan få ett beslut som har fattats efter individuell behovsbedömning. Så när du inte klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du ansöka om hjälp och stöd hos mottagningsgruppen.

Du kan ansöka om följande:  

  • Hemtjänst
  • Ledsagarservice
  • Matleverans Tjörnlådan
  • Trygghetstelefon
  • Resursplats

Du erbjuds följande stöd utan biståndsansökan

  • Matleverans till dig som fyllt 75 år
  • Mötesplats Tjörn
  • Hjälpmedel hos kommunrehab
  • Anhörigkonsulent
  • Fixartjänst

Information

Du kan vända dig till mottagningsgruppen för att få mer information om stöd och omsorg vid funktionsnedsättning.

Ansökan

Du ansöker om stöd genom att kontakta mottagningsgruppen.
Socialsekreteraren planerar in ett hembesök för att utreda ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.   

Beslut

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det  står vilken hjälp du ska få eller varför du fått avslag på din ansökan.

Överklagan

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Vad kostar det?

Avgifterna räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Sidan senast uppdaterad 2015-06-01 16.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se