Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdenlänk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller långvarig rehabilitering
  • finns på dagverksamhet

När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Tjörns kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut  sjukgymnast och logoped. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.

Övergripande ansvarig i kommunen

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Klagomål

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor rörande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-07 14.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se