Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,3 °C
Medelvind WSW 15,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tillfällig sommarvistelse

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Tjörns kommun under sommaren

För att vi ska kunna ge era kommuninvånare bästa möjliga insats i sommar behöver vi få in era beställningar i tid för att kunna planera vår verksamhet.

Vi vill därför att era beställningar ska ha kommit oss tillhanda senast den 15 april samt minst fyra veckor innan önskat ankomstdatum. Om beställning kommer in senare kan inte önskad vistelsetid garanteras.

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar vi får.

Det är även mycket viktigt att försäkra sig om att sommarbostaden är av sådan beskaffenhet att personalen kan hjälpa den enskilde på ett tryggt och säkert sätt med de hjälpmedel som behövs. Vänligen informera vårdtagarna om att hjälpmedel ska tas med. Finns det frågetecken kring t.ex. förflyttningar eller utrymme och plats för hjälpmedel kan hemkommunens arbetsterapeut/sjukgymnast ge Tjörns kommunrehab ett uppdrag för att undersöka detta. Kommunrehab Tjörn nås på 0304 601270.

Om inte nödvändiga hjälpmedel finns på plats är risken att beställningen ej kan verkställas.

I beställningen vill vi att följande information framgår

Den enskildes

  • namn och personnummer
  • adress och telefonnummer
  • uppgift om närstående
  • bostadens beskaffenhet
  • social situation
  • funktionsnedsättning
  • resurser och förmågor
  • individuella beslut och dess omfattning
  • målsättningen med biståndsbeslutet

Underlaget skickas med posten alternativt avpersonifieras och faxas eller mejlas.

Vår adress:

Äldreomsorg
Biståndsenheten
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
Fax: 0304-660378

Tjörns kommun tillämpar den överenskommelse som ”VästKom” träffar för kommunerna i Västra Götaland. Installation av trygghetslarm debiteras med 2000 kronor.

Observera att tillsyn nattetid kan komma att verkställas genom trygghetskamera vid längre vistelser.

Sidan senast uppdaterad 2018-04-25 15.07

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se