Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,3 °C
Medelvind WSW 16,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Misstanke om barn som far illa

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunen har ett särskilt ansvar för att se till att hänsyn tas till barnets bästa. Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd kan du anmäla detta till socialnämnden.

Med barn menas barn och unga under 18 år. Känner du oro och har misstankar kring ett barn eller ungdom finns det möjlighet att få rådgivning anonymt. Rådgivningen sker med en socialsekreterare via mottagningsenheten.

Anmäla anonymt

Det går bra att anmäla anonymt. Då ska du inte lämna namn och telefonnummer. Fundera gärna på varför du vill vara anonym. Om du lämnar namn och telefonnummer underlättar det om vi behöver ställa kompletterande frågor.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan socialtjänsten hemlighålla anmälarens identitet. Dock kan vi inte lämna garantier för detta om ärendet slutligen avgörs i domstol.

Vem kan anmäla?

Var och en som får veta något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för barn som far illa, bör anmäla detta till socialförvaltningen via mottagningsgruppen. Detta framgår av socialtjänstlagens 14 kap 1§.

De personer som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för ett barn.

Om det kommit in en anmälan är det socialtjänsten som avgör allvaret i anmälan. Det är socialtjänsten som gör en förhandsbedömning och därefter beslutar om ärendet ska utredas mer.

Anmälan

En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt till socialförvaltningens mottagningsgrupp.

Socialjour

På övriga tider, och det inte kan vänta tills ordinarie personal är på plats, kontakta socialjouren. Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid och erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation. Tjörns kommun har avtal med Göteborgs stads socialjour, som utför socialjouren även på Tjörn.

Akuta ärenden

Vid övriga tider på dygnet, kontakta polisen på telefon 114 14 eller 112.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 11.08

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

0304-60 17 79
familjeteamet@tjorn.se

Kontaktinformation

Socialjouren Göteborg
Stora Badhusgatan 14
400 60 Göteborg
Tfn 031-365 87 00
Fax 031-367 96 74

Öppettider

Vardagar mån-tor kl 16.30-08.00

Helger fre kl 15.00-mån kl 08.00

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se