Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 15,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Följa upp och kontrollera

Störst text
Stor text
Normalstorlek
illustration följa upp

Att följa upp, utvärdera och analysera resultaten från genomförandefasen är viktigt för att utveckling ska kunna ske och för att kunna säkra kvaliteten i det som görs. Olika metoder och verktyg som till exempel brukarundersökningar, jämförelser, synpunkts- och klagomålshantering, fokusgrupper och olika checklistor kan användas.

Kvalitetsarbetet dokumenteras bland annat genom kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsberättelse.


Sidan senast uppdaterad 2018-04-17 15.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se