Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Genomföra

Störst text
Stor text
Normalstorlek
illustration genomföra

I genomförandefasen genomförs det som är sagt i planeringsfasen. Rutiner beskriver hur de olika tjänsterna ska utföras och hur målen ska uppnås. Arbetet ska dokumenteras löpande för att möjliggöra utvärdering och uppföljning.

Rutiner

Rutinerna som finns för socialförvaltningens verksamhet beslutas av förvaltningsledningen. Efter beslut publiceras de i ledningssystemet under rubriken "OM ledningssystemet".


Sidan senast uppdaterad 2019-06-28 11.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se