Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Om ledningssystemet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ledningssystem för kvalitet är Socialnämndens verktyg för att styra och följa upp verksamheten. Det är viktigt för att säkra att alla brukare ska få en god vård och omsorg.

Systemet har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheter enligt socialtjänstlagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 2011:9).

 

Kvalitetsarbetets olika faser

Arbetet med utveckling och säkring av kvalitet ska ske systematiskt. Det innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Genom att arbeta med ständig uppföljning och utvärdering av verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller visa på att vi gör det rätta.

illustration över de fyra olika faserna i kvalitetsarbetet

Ledningssystemet innehåller en struktur för attstyra, utveckla och dokumentera kvalitet i verksamheten samt vad, hur och näruppföljning och utvärdering ska göras.Socialnämndens kvalitets- och utvecklingsarbete följer PDCA-metodiken som utvecklades av Deming. Enligt denna metodik sker systematiskt förbättringsarbete i fyra olika steg

  1. planera
  2. genomföra
  3. utvärdera/följa upp/analysera
  4. förbättra
Genom att upprepa de fyra stegen om och om igen, drivs kvalitets- och utvecklingsarbetet framåt.
Sidan senast uppdaterad 2016-03-22 07.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se