Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Planera verksamheten

Störst text
Stor text
Normalstorlek
illustration Planera

I planeringsfasen beskrivs vad som ska göras, av vem och när. Det är viktigt att sätta mätbara mål som går att följa och följa upp. Målen som sätts på en övergripande nivå för socialtjänsten måste brytas ned hela vägen ner till den enskilde medarbetaren.

Det är viktigt att verksamhetsplaneringen och budgetarbetet hänger samman i en helhet. Det man planerar för verksamheten ska resurssättas i budgetarbetet.

Dokument som kan vara till stöd i detta arbete är lagar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Tjörns kommuns olika styrdokument, budget, verksamhetsplaner, sammanställning av avvikelser, klagomål, jämförelser, undersökningar och liknande.

Sidan senast uppdaterad 2019-06-28 11.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se