Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 17,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Missbruk och beroende för vuxna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialtjänsten har ansvar för att förebygga och motverka missbruk och beroende av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialtjänsten ska också se till att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Dessutom ska socialtjänsten genom information och uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om möjligheterna att få hjälp.  

Råd och stöd

Om du är orolig för ditt eget eller någon anhörigs drickande av alkohol eller beroende kan du kontakta socialtjänsten för råd och stöd, ansökan eller anmälan. Du kan också vända dig till sjuksköterskan på socialmedicinska mottagningen eller till din läkare på vårdcentralen. Du kan  få råd och stöd anonymt.

Kontakt med socialtjänsten 

Vänder du dig till socialtjänsten blir din första kontakt vanligtvis med en socialsekreterare som är inriktad på missbruksproblematik och som ansvarar för myndighetsutövningen. Efter ansökan eller anmälan görs en utredning för att se vilka behov som finns och vilka hjälpinsatser som kan vara aktuella. Socialtjänsten ansvarar för handläggning av ansökningar enligt socialtjänstlagen, SoL, samt ansvarar för olika former av stödinsatser enligt SoL.

På Tjörn arbetar vi i första hand med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och hjälpinsatser att erbjuda.

Socialtjänsten erbjuder insatser

för personer med missbruk- eller beroendeproblematik som till exempel:

  • stödsamtal
  • uppföljning
  • behandling
  • viss hantering av mediciner, t ex antabus
  • avgiftning i öppen vård
  • boendestöd
  • sysselsättning

Samverkan

Socialtjänsten samverkar med verksamheter inom avdelningen för funktions-hinder, vårdcentralen och Kungälvs sjukhus.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Med hjälp av socialtjänstlagen ska vård- och behandlingsinsatser så långt som möjligt vara frivilliga. Vid särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att att en person inte ska komma till skada utan kan få vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Sidan senast uppdaterad 2018-02-07 10.55

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Kurator
0304-60 13 56
annicamarie.aadnoy@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se