Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 15,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Socialmedicinska mottagningen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialmedicinska mottagningen erbjuder dig som är över 21 år hjälp och stöd som har problem med missbruk eller har psykisk ohälsa.

Du kan kontakta mottagningen själv, eller få kontakt via mottagningsgruppen eller din handläggare.

Du kan fråga om missbruk eller psykiska ohälsa för egen del eller för någon närstående.

Mottagningen arbetar med rådgivning till kommuninvånarna och socialförvaltningens verksamheter. Den har ett nära samarbete med respektive handläggare i frågor som berör psykiatri och missbruk samt boendestödet och primärvården.

På mottagningen finns

Sjuksköterska missbruk
som arbetar med missbruksfrågorna och erbjuder råd och stödsamtal till dig som har någon form av drog- eller alkoholproblematik. Du är välkommen att höra av dig som är närstående till någon med missbruksproblem.

Sjuksköterska psykiatri
som arbetar med att ge råd och stöd till personer med psykisk ohälsa och vid behov till deras anhöriga. Sjuksköterskan är även en resurs för socialförvaltningens verksamheter i frågor rörande psykiatri och psykisk ohälsa.

Kurator


Kostnad

Besök hos socialmedicinska mottagningen är kostnadsfria.

Anonym

Du kan vara anonym vid kontakt och/eller besök hos oss.

Sekretess

Vi har tystnadsplikt. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Sidan senast uppdaterad 2018-02-07 10.54

Besöksadress

Fågelkärrsvägen 33, Höviksnäs

Öppettider

Måndag- fredag kl  08:00-16:00
Torsdagar           kl 16:00-18:00

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se