Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Psykisk ohälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Människor i skugga

Vid psykisk ohälsa är det Västra Götalandsregionen som ansvarar för de medicinska och rehabiliterande insatserna. Kommunen har ansvar för visst stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Hur stödet ska se ut styrs av socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Dessa lagar ska ge den enskilde möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet.

Alla insatser i SoL och LSS är frivilliga och söks av den enskilde. Kan man själv inte tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan man söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska man tillhöra de målgrupper som lagen avser.

Den hjälp och stöd som ges utformas ofta i samverkan med andra myndigheter och syftar till att hjälpa den enskilde med att på sikt kunna fungera bättre i sitt vardagsliv.

Vad menas med psykisk funktionsnedsättning?

Du har en psykisk funktionsnedsättning om du har stora svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa begränsningar har funnits eller kan antas bestå under en längre tid.

Vem kan söka stöd?

För att få reda på om du har rätt till stöd från kommunen ska du kontakta våra handläggare.

De hjälpinsatser kommunen kan ge

  • Socialmedicinska mottagningen för stöd och rådgivning
  • Daglig sysselsättning
  • Boendestöd
  • Kontaktperson
  • Bostad med särskild service

Ansökan

För att få mer information eller ansöka om stöd, kontakta Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen, tel 0304-60 10 80.

För insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kontakta mottagningsgruppen (se kontaktuppgifter uppe till höger).

Sidan senast uppdaterad 2017-01-27 13.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se