Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Säker & Trygg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Äldre man med mobiltelefon

Ett säkert och tryggt Tjörn handlar om många saker. Allt från simkunnighet och hjärt- och lungräddningsutbildning till trafiksäkerhet och förebyggande av fallolyckor i hemmen. Det handlar också om att ha rutiner och handlingsplaner för hur vi ska agera om kriser uppstår.

Din åsikt som Tjörnbo är viktig, kontakta oss gärna och lämna en synpunkt. Synpunkten kan beröra fysiska säkerhetsrisker i din närmiljö, men även saker som du upplever gör dig otrygg, exempelvis områden som känns otrygga att vistas i.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-04 11.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se