Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 15,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Din beredskap

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Snöstorm

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vår egen, våra anhörigas och vårt lands säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Det är bra att tänka igenom hur du skulle klara dig vid exempelvis ett längre elavbrott. Det skapar en viss mental beredskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända. Med "hemberedskap" menas att du har förberett dig själv och din bostad för att i en krissituation kunna klara dig själv en tid.

Via länkarna till höger kan du läsa mer om hur du och din familj kan förbereda dig innan krisen är framme. Här får du tips på vad du bör ha hemma och vilken information du kan lita på. Du kan exempelvis ladda ner checklistor för ämnesområdet naturens påverkan och läsa om tips och råd inför den nalkande vinterperioden.

Källa: dinsakerhet.se (Myndigheten för samhälsskydd och beredskap)

Sidan senast uppdaterad 2019-05-07 11.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se