Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind NE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Försäkring för barn och unga

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alla barn, ungdomar och andra grupper i Tjörns kommuns skolor omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den gäller under skoltid, omsorgstid, fritid och ferier.

Tjörns kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt, även under fritid och lov. Med olycksfallsskada menas kroppskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, total hälsenereptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för följande grupper:

 • Barn och ungdomar 0–20 årsdagen skrivna eller permanent boende i Tjörns kommun.
 • Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola.
 • Övriga barn i förskole- och skolverksamhet.
 • Elever i kommunens gymnasieskola från annan kommun.
 • Elever över 20 år i egen eller annan kommuns eller privat gymnasieskola.
 • Elever i gymnasiesärskola och specialskolor, SFI.
 • Personer i familjehem, kontakthem.
 • Personer i familjehem, kontakthem, placerade av Tjörns kommun i annan kommun
 • Övriga omsorgstagare - personer i daglig sysselsättning.
 • Ungbo och utslussningsboende (HVB)
 • Ensamkommande flyktingar
 • Familje- och kvinnofrid samt akutboende

Olycka under verksamhetstid/skoltid/vistelsetid

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid/skoltid för

 • Elever i komvux (grundvux, särvux, gymnasievux och SFI).
 • Övriga personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt personer i daglig sysselsättning/arbetsträning
 • Ungdomar vid aktivitet anordnad av Kultur- och Fritidsförvaltningen
 • Frivilliga brandmän
 • Frivilliga resursgruppen/Frivilliga Radioorganisationen
 • Frivilliga inom socialförvaltningen
 • Fritidsomsorg LSS
 • Korttidsverksamhet LSS (korttidstillsyn och eftermiddagstillsyn)
 •  Korttidsverksamhet LSS, personer från andra kommuner
 • Personer (Hyresgäster) som utför fastighetsskötsel och lättare underhållsarbeten för Tjörns Bostads AB

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade

Mer detaljerad information om försäkringens omfattning och ersättningsbelopp finns på försäkringsbeskedet.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-06 14.06
Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras direkt till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län
Telefon 031-63 23 75
e-post: personskada@gbg.lansforsakringar.se

Mer information

Försäkringsbrev kollektiv olycksfallsförsäkringPDF

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se