Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Krisberedskap

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Oljesanering 2012 på Kaurö

Kommunens ansvar

Samhällsstörningar och andra typer av oönskade händelser kan inträffa och påverka samhällets funktionalitet, påverka kommunens verksamheter samt kommuninvånarens vardag negativt. Kommunen har enligt svensk lagstiftning ett särskilt ansvar för att hantera samhällsstörningar som inträffar inom kommunens geografiska område.

Kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att inom det egna verksamhetsområdet upprätta planer och en organisation för hantering av driftstörningar som drabbar det egna verksamhetsområdet.

Grunden för kommunens krisberedskapsarbete utgörs av en risk- och sårbarhetsanalys och en lednings- och informationsplan. I dem identifieras vilka samhällsstörningar med mera som kan inträffa här och hur de ska hanteras.

Ditt ansvar

Vi bör alla vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer på 72 timmar.selänk till annan webbplats, en webbplats från Civilförsvarsförbundet i Göteborg.

Stärkt förmåga

Om en oönskad händelse blir större än vad förvaltningen/bolaget klarar av att hantera, eller om flera av kommunens verksamheter drabbas samtidigt och åtgärder behöver samordnas, kan hela eller delar av kommunens centrala krisledningsorganisation aktiveras för en ökad förmåga att hantera en samhällsstörning.

Information vid kris

Medborgare och andra som vistas i kommunen får i första hand information via kommunens hemsida och sociala medier som Facebooklänk till annan webbplats och Twitterlänk till annan webbplats.

Tjänsteman i beredskap

På icke kontorstid finns tjänsteman i beredskap, TiB, på telefon 0304-60 12 12. TiB kontaktas angående frågor som utgör fara för allmänheten eller skador på kommunala byggnader och anläggningar.
 
Vid akut fara, ring alltid 112.

 

Sidan senast uppdaterad 2018-11-05 10.41
Facebook/Twitter Facebook - Tjörns kommun Twitter - Tjörns kommun
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se