Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Säker och trygg kommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Säker och trygg kommun

Det är viktigt att Tjörnborna ska känna sig säkra och
trygga på sin ö. Tjörn är sedan 2011 certifierad som Säker och trygg kommun och 2017 återcertifierades Tjörn av WHO.

Det är bara femton kommuner i Sverige och 54 kommuner i Europa som får kalla sig Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer. Kommunen omcertifierades 2017 och innehar certifieringen fram till 2021, då vi kan ansöka om att behålla utmärkelsen i ytterligare fem år.

Att vara Säker och trygg kommun innebär att Tjörn ständigt arbetar skadeförebyggande för alla åldrar, miljöer och situationer genom
exempelvis program, nätverk och insatser.

Trygghets- och säkerhetsinsatser som görs blir ofta en del av Tjörnbornas vardag, men ingår alla i ett större sammanhang; medborgarundersökningar, kostnadsfria kurser i hjärt- och lungräddning och gratis grus för garageuppfarten för att nämna några. Arbetet med säkerhets- och trygghetsfrågor ska genomsyra allt arbete som görs i kommunen och självklart märkas i samhället för dig som Tjörnbo.

Prioriterade områden

Medborgarundersökningar från SCB (Statistiska centralbyrån),
medborgardialog (polisens och kommunens frågor om trygghet) och övrig
kommunikation som kartlägger upplevd trygghet och säkerhet i kommunen har varit vägledande när prioriteringar för 2017-2021 formulerats. Följande insatsområden har lyfts fram som särskilt viktiga:

  • Barn och unga
  • Sociala risker
  • Drogförebyggande insatser
  • Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre)
  • Trafikfrågor
  • Integrationsfrågor
Sidan senast uppdaterad 2020-04-01 15.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se